Site Logotype

Fillers

Information om behandling med Fillers
 

Fillers används för att fylla ut veck, linjer eller håligheter och för dess ”volymiserande” effekt, dvs. för att forma, lyfta eller definiera områden som läppar, kinder, haka, käklinje mm. Med åren kan man uppleva att dessa områden tappar struktur och elasticitet. Behandlingen är också populär för att framhäva vissa drag (exempelvis läpparnas amorbågar), korrigera ojämnheter och minska asymmetri i ansiktet. Asymmetri finns dock hos alla människor och någon 100% symmetri med hjälp av fillers går inte att uppnå även om vi strävar efter resultat näst intill. Det är därmed viktigt att ha rimliga förväntningar och konsultera med din behandlare.

Fillers består av hyaloronsyra som är en fuktbindande sockermolekyl som naturligt finns i kroppen och i huden. Det är en slät gel vars innehåll och konsistens varierar beroende på produktens ändamål. Din behandlande läkare, tandläkare eller sjuksköterska injicerar hyaluronsyran i behandlingsområdet med en tunn nål för att fylla ut, forma och definiera önskat resultat. Behandlingen tar några minuter och kan sticka och spänna lite. Resultatet av behandlingen syns omedelbart även om svullnad kan uppstå. Denna lägger sig vanligtvis inom en till två veckor. Mängden filler för att uppnå önskat resultat varierar beroende på dina önskemål, förutsättningar och vilket område du behandlar. De flesta väljer mellan 1-3 ml filler för att önskat resultat. Ibland rekommenderar vi en kombinationsbehandling för att uppnå önskat resultat av symmetri och fyllighet i ansiktet. Exempelvis kan vi vid fillerbehandling av kinderna ibland rekommendera behandling av teartrough och/eller nasolabialveck. Fillerbehandling av nasolabialveck, kinder, käklinje och tear trough genomförs med en trubbig kanyl är därmed relativt smärtfri och kräver för de flesta ingen bedövning. Vid fillerbehandling av läpparna upplever många smärta p.g.a. områdets nervtäthet. Vi använder oss då av bedövande salva inför behandlingen om inget annat önskas. På Realkliniken använder vi oss endast kvalitetsprodukter som är CE-märkta. Vi använder oss av marknadens ledande fillers från Stylage, Juvéderm och Teosyal. De fillers vi vanligtvis använder från Stylage och Juvéderm innehåller 0,3% lidokain för dess smärtstillande effekt.

Beroende på vilket område som behandlas så kan resultatet vara upp till 24 månader. Då hyaluronsyra redan finns i kroppen bryts den också ner successivt och återbehandling förlänger behandlingens resultat och hållbarhet. Fillerbehandling av läpparna har kortare hållbarhet än fillerbehandling i många andra områden vilket bl.a. beror på den höga aktiviteten i läppområdet och absorberingsförmågan. För många är det därmed nödvändigt med ytterligare behandling/-ar för att optimera resultatet och förlänga behandlingens varaktighet. Resultatet av fillerbehandling i hakan, kindben och käklinjen varar vanligtvis 6-12 månader. Varaktigheten är dock inget vi garanterar och resultatet beror på individuella faktorer och livsstil. Det är därför viktigt att du läser igenom och följer instruktionerna om eftervård.

Undvika blodförtunnande läkemedel och smärtstillande mediciner som Ipren, Voltaren och Naproxen veckan innan din behandling för att minska risken för blåmärken. Om du regelbundet tar blodförtunnande läkemedel som exempelvis Trombyl eller Waran så rådgör alltid med din behandlingsansvariga läkare. Om du behandlas med vissa läkemedel vars funktion hämmar leverns metabolism (exempelvis Betablockerare och Cimetidin) så rådgör med din behandlande läkare). Undvik Omega 3 två veckor innan besöket och drick inte alkohol under de närmaste fem dagarna.

▸ Undvik att röra det behandlade området under de första 12 timmarna
▸ Undvik överdrivet minspel under de första 12 timmarna
▸ Drick inte alkohol under det första 12 timmarna
▸ Använd inte makeup under de fösta 12 timmarna
▸ Undvik fysisk aktivitet som träning under 24 timmar
▸ Sov med huvudet högt och undvik att sova på det injicerade området dagarna efter behandlingen
▸ Undvik UV-strålar från sol och solarium och bastubad under de första två veckorna
▸ Pga. risk för komplikationer rekommenderas att undvika resor den närmaste tiden

Då fillers injiceras med en nål är det vanligt att blöda och att rodnad och svullnad uppstår. För att minska risken för komplikationer och smärta använder vi på Realkliniken oss av en trubbig kanyl vilket minskar antalet stick och minimerar risken för skada.

Under de närmaste dagarna efter behandlingen kan man uppleva klåda, sveda och obehag när man trycker på injektionsstället. Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan uppstå på injektionsstället. Infektion kan uppstå i injektionsområdet och asymmetri och ojämnheter kan förekomma. De flesta symptom varar i en vecka.

Kontakta din ansvariga behandlare om symptomen kvarstår eller andra biverkningar uppstår så att du kan ordineras en lämplig behandling. Andra rapporterade biverkningar som är sällsynta är missfärgning/fläckar på injektionsstället, hematom (blåmärken), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) abscesser (varfyllda hålrum), granulom (knölar av kornig vävnad), nekros (vävnadsdöd). Dessa är sällsynta och behandling kan ta fler månader. I mycket sällsynta fall kan nervförlamning och blindhet uppkomma vid felbehandling. Minimera risken genom att välja en legitimerad behandlare med anatomiska kunskaper.

Även om filler bryts ner naturligt med tiden går det också att ta bort oönskad filler genom att injicera ett läkemedel som heter Hyalase. Fillern bryts då ner inom 24 timmar och det ursprungliga utseendet återställs. Det är bra att vänta i några veckor innan ny fillerbehandling för att undvika att ny filler bryts ner snabbare.

[bookme]