Site Logotype

Botox

Information om behandling med Botulinumtoxin

Ansiktsrynkor är en del av det naturliga åldrandet och dess utveckling påverkas av faktorer så som genetik och hur mycket vi använder våra ansiktsmuskler. Trots det är det många som besväras av sina ansiktsrynkor eller tycker att dessa ger fel budskap. Idag har forskningen av läkemedel som i estetiskt syfte kan göra rynkorna mindre synliga och huden slätare kommit långt.

Dessa läkemedel kallas neurotoxiner, i folkmun ”botox”. Behandlingen har också en förebyggande effekt på rynkornas utveckling. Behandlingen är en av de vanligaste medicinskt estetiska behandlingarna där de mest frekventa behandlingsområdena är pannan, ”arga rynkan” mellan ögonbrynen och ”kråksparkarna” runt ögonen. Botolinumtoxin med dess muskelavslappnande effekt kan även användas för att ge ett ögonbrynslyft eller behandling av gummy smile (synligt tandkött), näsrynkor, läpprynkor, apelsinhaka eller i medicinskt syfte för att behandla migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling eller hypohydrios (överdriven svettning).

På Realkliniken använder vi oss av botolimumtoxin av märket Vistabel från Allergan.

Med en tunn nål injicerar vår legitimerade sjukvårdspersonal en liten mängd neurotoxin på specifika punkter i önskat behandlingsområde. På så vis stänger vi tillfälligt av signalen till en eller fler specifika muskler, då dessa inte används slätas rynkorna ut. Behandlingen är relativt smärtfri och bedövning är inte nödvändig. Resultatet av behandling med botolinumtoxin A uppstår inom 10-14 dagar och varar mellan 3-6 månader beroende på individuella faktorer så som ämnesomsättning och styrkan i ansiktsmuskulaturen. För ihållande effekt behöver de flesta behandlas ungefär var 4:e månad.

Med en tunn nål injicerar vår legitimerade sjukvårdspersonal en liten mängd neurotoxin på specifika punkter i önskat behandlingsområde. På så vis stänger vi tillfälligt av signalen till en eller fler specifika muskler, då dessa inte används slätas rynkorna ut. Behandlingen är relativt smärtfri och bedövning är inte nödvändig. Resultatet av behandling med botolinumtoxin A uppstår inom 10-14 dagar och varar mellan 3-6 månader beroende på individuella faktorer så som ämnesomsättning och styrkan i ansiktsmuskulaturen. För ihållande effekt behöver de flesta behandlas ungefär var 4:e månad.

De första dagarna efter din behandling är avgörande för behandlingseffekten och dess varaktighet samt för att undvika oönskade effekter och förflyttning av läkemedlet. Det är därför viktigt att:

▸ Rör och massera inte det behandlade området på 24 timmar
▸ Skrubba och peela inte behandlingsområdet under de första 3 dagarna
▸ Duscha eller bada inte varmt på 24 timmar
▸ Utför inte intensiv fysisk aktivitet så som träning under 24 timmar
▸ Exponera inte behandlingsområdet för bastu eller UV-strålar (sol eller solarium) på 3 dagar
▸ Överansträng inte ansiktsmuskulaturen de första 3 dagarna
▸ Använd inte produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinolider, benoyliperoxid eller
▸ brun-utan-sol- krämer på 3 dagar
▸ Sov på rygg och inte på sidan eller mage under de första 24 timmarna

VISTABEL är ett godkänt läkemedel som används för tillfällig förbättring av glabellaveck (vertikala rynkor mellan ögonbrynen), rynkor i ögats utkanter som uppkommer vid maximalt leende (kråksparkar/skrattrynkor) och/eller pannrynkor som uppkommer vid maximalt höjda ögonbryn. Behandlingen används då ansiktsrynkor har en betydande psykologisk påverkan på vuxna människor. VISTABEL injiceras i huden och eftersom en nål används kan det blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta och en brännande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken.

▸ du tidigare har haft problem efter injektioner med botulinumtoxin
▸ du inte upplever en betydande förbättring av dina rynkor en månad efter injektion
▸ om du har vissa sjukdomar som påverkar ditt nervsystem (så som amyotrofisk lateral skleros eller motorisk neuropati)
▸ du har en inflammation på det planerade injektionsstället
▸ musklerna som ska injiceras är svaga eller har minskat i omfång
▸ du har opererat eller skadat huvudet, nacken eller bröstkorgen
▸ du snart ska genomgå en operation

Likt alla läkemedel kan Vistabel orsaka biverkningar. De flesta biverkningar som rapporterats är av mild till måttlig svårighetsgrad. I samband med injiceringen kan, som vanligt är vid injektioner, själva sticket medföra smärta/en brännande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Prata med din läkare om detta är något som oroar dig. Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter injektionen och är tillfälliga. De flesta biverkningar som har rapporterats är av mild till måttlig svårighetsgrad. Biverkningarna kan relateras till själva behandlingen, injektionstekniken eller följande eftervård. Hängande ögonlock, som kan vara relaterad till injektionstekniken, är förenlig med den lokalt muskelavslappnande effekten hos Vistabel. Biverkningar kan också ha ett samband med eftervården och spridning av toxin från injektionsstället. I sällsynta fall har det rapporterats biverkningar i form av muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation. Patienten skall omedelbart söka kontakt med läkare om sväljnings, tal eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Vistabel rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft dysfagi (svårigheter att svälja) och nedsatt sväljningsförmåga.

▸ Du är allergisk mot botulinumtoxin typ A eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
▸ Du har myasthenia gravis eller Eaton-Lamberts syndrom (kroniska sjukdomar som påverkar musklerna)
▸ Du har en infektion vid det planerade injektionsstället.

  •  

[bookme]