Site Logotype

Trådlyft

Trådlyft av ansikte

De trådar som används vid trådlyft är av samma typ som används inom kirurgin och består av PDO (V-soft Lift, Dr Perfect V-lift) eller PLA (Silhouette Soft). Denna typ av trådar bryts ner i kroppen efter 6-9 månader men innan dess ger de en stimulering i huden som bygger upp nytt kollagen och på så vis åstadkommer ett lyft. Vissa av trådarna har koner eller hullingar som ger ytterligare lyft i områden där detta behövs.

Behandlingen håller i 12-24 månader eller längre, beroende på ålder, livsstil och hudtyp. Rökning och överdriven solning förkortar hållbarheten.

Kom ihåg att du först måste boka en konsultation om du inte besökt oss inom 6 månader.

60 min

Tidsåtgång

Mycket låg

Smärta

12-24 mån

Varaktighet

15 000 kr

Pris

[bookme]