Site Logotype

GDPR & INTEGRITETSPOLICY

Realkliniken AB (orgnr 556998-4726, med adress Frejgatan 58, 113 26 Stockholm), som hädanefter hänvisas till som ”Realkliniken”, ”vi”, ”oss” eller vår” behandlar dina personuppgifter enligt detta dokument. Personuppgifter avser information som direkt/indirekt är kopplad till dig, så som namn, personnummer, adress, e-post, ip-adress, bilder mm.

Vår integritetspolicy syftar till att informera dig som kund, patient, samarbetspartner eller underleverantör om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt lag samt vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dessa. Vår integritetspolicy omfattar personuppgifter när du besöker vår hemsida, bokar in ett besök hos oss, blir kund/patient hos oss och det även en tid efter att behandlingsrelationen upphört. Vi behandlar även kontaktuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners.

Cookies

Vad är cookies? Det är små textfiler som används av webbplatser för att göra användarens upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra dessa på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda webbplatsen. För övriga ändamål krävs ditt medgivande.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy syftar till att informera hur vi hanterar och respekterar din personliga integritet och personuppgifter. Här tar du del av hur vi samlar och behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter gentemot Realkliniken samt hur du använder dig av dessa.

Dataskyddlagstiftningen

Realkliniken följer svensk dataskyddslagstiftning där dataskyddsförordningen, dvs GDPR ingår. Det innebär att Realkliniken ansvarar för dina personuppgifter som behandlas i enighet med personuppgiftspolicyn. Dina uppgifter sparas i vårt kundregister under en tioårsperiod som räknas från det att kundrelationen avslutats. Du som kund kan när som helst kontakta oss om du önskar att vi raderar dina uppgifter tidigare. Nedan följer en lista över vilka personuppgifter vi behandlar.

Under hur lång tid sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister i 10 år, räknat från att kundförhållandet är avslutat. Vi betraktar kundförhållandet som avslutat efter det att behandling och uppföljning av behandlingen hos oss avslutats. Om du önskar kan vi dock radera dina uppgifter tidigare, kontakta då oss via e-post. Delar av dina personuppgifter och kontaktinformation kommer dock att sparas i din journal som vi behöver hantera i enighet med regler för journalhandlingar. Syftet med sparandet av personuppgifter och kontaktinformation är för att vi ska kunna utveckla våra kundrelationer till dig. Det kan vara att vi behöver komma i kontakt med dig när det gäller bokningar, bekräftelser och påminnelser, följa upp ditt besök hos oss, informera om ändringar, erbjudanden eller andra frågor/information som berör dig som kund hos oss.

Nedan följer en lista över vilka personuppgifter ovan berör:

För- och efternamn
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Betalningsuppgifter
Behandlingsjournal och hälsouppgifter om dig som kund

För att kunna erbjuda en god och säker vård och behandling behöver vi föra journal. Detta då vår vårdpersonal omfattas av patientdatalagen, dvs ett lagstadgat krav om hur en journalhandling ska upprättas och vi följer Socialstyrelsens allmänna råd om journalföring. I enighet med patientdatalagen sparar vi journaler i 10 år från det att den sista noteringen i journalen gjorts. Vid lagändring om lagringstid kan detta eventuellt komma att ändras. Vi behöver få information om ditt hälsotillstånd och tidigare behandlingar. Det rör information som eventuella sjukdomar, medicinska tillstånd, läkemedelsbehandling mm. Dina hälsouppgifter samlar vi in skriftligen och du kan få hjälp att komplettera dessa när du träffar din behandlingsansvariga läkare. Utöver dina egna uppgifter finns även sedvanlig journalinformation, exempelvis din behandlingsansvariga läkares anteckningar kring metod, unders- och behandlingsresultat, bedömning, och rekommendationer. I journalen dokumenterar vi också före-och efterbilder. Du efterfrågas också om din tillåtelse att vi använder oss av dessa i marknadsföringssyfte, antingen i sin helhet, eller avidentifierade med bara delar av behandlingsområdet.

Betalningsuppgifter

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund hos oss behöver vi behandla dina betalningsuppgifter. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer behöver vi tillgång till relevant betalningsinformation som också sparas i relevant betalningssystem och vår bokföring. Enligt bokföringslagen behöver vi spara betalningsinformationen till slutet av det sjunde året, detta räknat efter utgången av det kalenderår då räkneskapsåret avslutades. Om din behandling finansieras av extern part, vanligen via landsting, försäkringsbolag eller betalning av annan privatperson så sparas information från dessa. Vi frånsäger oss ansvaret om hur den finansierande partnern behandlar dina personuppgifter och hänvisar istället till dennes personuppgiftspolicy.

Sociala Medier

Vi använder oss bl.a. av sociala medier som Instagram och Facebook för att kommunicera med våra kunder. Du kan skriva direktmeddelanden till oss och konversationen sparas då i det sociala medlet även efter det att du fått svar av oss. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna hantera kundrelationen till dig samt att kunna gå tillbaka och se vad som blivit överenskommet. Kommunikationen med oss kan även vara offentlig, via hashtags eller att du taggar oss i dina bilder. Dina personuppgifter, dvs profilnamn och bilder, som används i det sociala mediet används endast inom detta. När du taggar oss i en bild eller delar information om oss anses du ha lämnat ditt samtycke till att denna information får visas i vår profil på det sätt som är avsett i det sociala mediet. Om du inte tillåter kan vi ta bort information på din begäran om du mailar oss.

Erbjudanden, Nyhetsbrev och prenumerationer

Om du som kund prenumererar på vårt nyhetsbrev eller önskar ta del av våra erbjudanden sparar och hanterar vi dina e-postuppgifter för att kunna dela dessa med dig. I vissa fall kan vi använda ditt förnamn i brevet för att göra det mer personligt utformat. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att maila oss.

Behandlingsbilder

Innan och efter behandlingen tar vi för- och efterbilder till din journal. Du kan komma att efterfrågas om vi får använda dessa i sociala medier eller på vår hemsida för att visa vilka behandlingar vi erbjuder och dess effekt. Ditt samtycke inhämtas muntligen eller skriftligen. Du kan när som helst ändra dig och be oss ta bort dessa genom att maila oss.

Övrig information

Det kan hända att vi behöver inhämta relevant information om dig från annan part. Det kan röra journaler från en annan vårdgivare men du blir i sådant fall tillfrågad för att godkänna till samtycke till inhämtningen.

Personalen på vår klinik har tillgång till dina personuppgifter men beroende på vilken funktion medarbetare eller underleverantörer hos oss har, har de endast tillgång till relevant information för att din behandling och uppföljning ska kunna genomföras. Alla våra medarbetare och underleverantörer har sekretess.

Bokadirekt

Vi använder oss av Bokadirekt där du som kund/patient kan boka tid för någon av våra behandlingar. Vid bokning ingår du avtal direkt med oss som ansvarar för din bokning och dina behandlingar. Dina uppgifter behandlas av Bokadirekt och vi hänvisar till deras hemsida för vidare information om deras hantering av personuppgifter.

[bookme]